zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2015 Mrežna oprema

 

Broj nabave: 04-38/15
Datum objave: 23.11.2015.
Rok: 11.12.2015.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DZN 2015 Mrežna oprema
2015 Mrežna oprema Tehnička specifikacija Prilog VI
2015 Mrežna oprema Troškovnik Prilog VII
EOJN Poziv na nadmetanje 2015 Mrezna oprema
2015 Mrezna oprema Obavijest o sklopljenom ugovoru
2015 Mrezna oprema Odluka o odabiru
2015 Mrezna oprema Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555