zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2015 Hortikulturne usluge održavanja zelenih površina

 

Broj nabave: 04-39/15
Datum objave: 11.12.2015.
Rok: 07.01.2016.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DZN 2015 Hortikulturne usluge održavanja zelenih površina
2015 Hortikulturne usluge odrzavanja zelenih povrsina - Prilog V
Poziv na nadmetanje 2015 Hortikulturne usluge održavanja zelenih površina
Odluka o odabiru 2015 Hortikulturne usluge održavanja zelenih površina
Obavijest o sklopljenom ugovoru 2015 Hortikulturne usluge održavanja zelenih površina
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda 2015 Hortikulturne usluge održavanja zelenih površina

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555