zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2016 Naftni derivati

 

Broj nabave: 06-2/16
Datum objave: 22.1.2016.
Rok: 03.03.2016.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

2016 Naftni derivati Poziv na nadmetanje
2016 Naftni derivati DZN
2016 Naftni derivati Troškovnik
2016 Naftni derivati Izmjena br. 1
2016 Naftni derivati Obavijest o dodatnim informacijama
2016 Naftni derivati Objašnjenje Izmjena br.2
2016 Naftni derivati Obavijest o dodatnim iformacijama, poništenju i ispravku br. 2
2016 Naftni derivati Objašnjenje br.3
2016 Naftni derivati Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
2016 Naftni derivati Odluka o odabiru
2016 Naftni derivati Obavijest o sklopljenim ugovorima

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555