zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2016 Ispomoć u vatrogasnoj postrojbi

 

Broj nabave: 04-3/16
Datum objave: 28.1.2016.
Rok: 09.03.2016.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DZN 2016 Ispomoc u vatrogasnoj postrojbi
Poziv na nadmetanje 2016 Ispomoc u vatrogasnoj postrojbi
Troskovnik 2016 Ispomoc u vatrogasnoj postrojbi
2016 Ispomoć u vatrogasnoj postrojbi Odluka o odabiru
2016 Ispomoć u vatrogasnoj postrojbi Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
2016 Ispomoć u vatrogasnoj postrojbi Obavijest o sklopljenom ugovoru

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555