zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2016 RTG uređaji (2 komada)

 

Broj nabave: 04-21/16
Datum objave: 19.2.2016.
Rok: 10.03.2016.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DZN 2016 RTG uređaji (2 komada)
Troškovnik 2016 RTG uređaji (2 komada)
2016 RTG uređaji (2 komada) Tehnička specifikacija
2016 RTG uređaji (2 komada) Poziv na nadmetanje
2016 RTG uređaji (2 komada) Objašnjenje br. 1
Obavijest o sklopljenom ugovoru RTG uređaji (2 komada)

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555