zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2016 Usluga ispomoći radne snage u procesima strojnog, bravarskog, bojadisarsko-ličilačkog i održavanja vodovoda i kanalizacije

 

Broj nabave: 04-8/16
Datum objave: 25.3.2016.
Rok: 14. 04.2016.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Poziv na nadmetanje 2016 Usluga ispomoći radne snage u procesima strojnog, bravarskog, bojadisarsko-ličilačkog i održavanja vodovoda i kanalizacije
DZN 2016 Usluga ispomoći radne snage u procesima strojnog, bravarskog, bojadisarsko-ličilačkog i održavanja vodovoda i kanalizacije
Troškovnik 2016 Usluga ispomoći radne snage u procesima strojnog, bravarskog, bojadisarsko-ličilačkog i održavanja vodovoda i kanalizacije
2016 Usluga ispomoći radne snage u procesima strojnog, bravarskog, bojadisarsko-ličilačkog i održavanja vodovoda i kanalizacije Obavijest o skloplj. ug.
Odluka o odabiru 2016 Usluga ispomoći radne snage u procesima strojnog, bravarskog, bojadisarsko-ličilačkog i održavanja vodovoda i kanalizacije
2016 Usluga ispomoći radne snage u procesima strojnog, bravarskog, bojadisarsko-ličilačkog i održavanja vodovoda i kanalizacije Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555