zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2016 Tinte i toneri

 

Broj nabave: 06-4/16
Datum objave: 15.4.2016.
Rok: 16.05.2016.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Poziv na nadmetanje 2016 Tinte i toneri
DZN 2016 Tinte i toneri
Troškovnik 2016 Tinte i toneri
2016 Tinte i toneri Objašnjenje Izmjena br.1
2016 Tinte i toneri Objasnjenje Izmjena br.2
2016 Tinte i toneri EOJN- Obavijesto dodatnim informacijama
Odluka odabiru 2016 Tinte i toneri
Obavijest o sklopljenom ugovoru 2016 Tinte i toneri
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda 2016 Tinte i toneri

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555