zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2016 Radovi na ZLS

 

Broj nabave: 08-10/16
Datum objave: 15.4.2016.
Rok: 31.05.2016.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Prijedlog ugovora Radovi na ZLS
Radovi na ZLS opci i posebni uvjeti
Radovi na ZLS Izmjena br 1
Radovi na ZLS Dokumentacija za nadmetanje
Poziv na nadmetanje Radovi na ZLS
2016 Radovi na ZLS - EOJN Obavijest o dodatnim informacijama, Izmjeni
Radovi na ZLS 2016 Objašnjenje br. 1 i Izmjena br.2
2016 Radovi na ZLS Objašnjenje br. 2 i Izmjena br. 3
2016 Radovi na ZLS EOJN Obavijest o dodatnim informacijama
2016 Radovi na ZLS DZN pročišćeni tekst
2016 Radovi na ZLS Objašnjenje br. 3 i Izmjena br. 4
2016 Radovi na ZLS Objasnjenje br. 4
2016 Radovi na ZLS Objasnjenje br. 5
Obavijest o dodtnim inf Popravci i rezervni dijelovi za trake sustava transporta Zračne luke Split
Radovi na ZLS DZn verzija 2 pročišćeni tekst
Radovi na ZLS objašnjenje 6 i izmjena 5
2016 Radovi na ZLS Objasnjenje br. 7
2016 Radovi na ZLS Objašnjenje br. 8
2016 Radovi na ZLS Objašnjenje br. 9
Odluka o odabiru 2016 Radovi na ZLS
2016 Radovi na ZLS Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2016 Radovi na ZLS Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
2016 Radovi na ZLS Obavijest o sklopljenim ugovorima
2016 Radovi na ZLS Obavijest o sklopljenim ugovorima

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555