zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2016 Telekomunikacijske usluge

 

Broj nabave: 04-36/16
Datum objave: 17.10.2016.
Rok: 11.11.2016.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

2016 telekomunikacijske usluge Poziv na nadmetanje
2016 Telekomunikacijske usluge Tehnička specifikacija
2016 Telekomunikacijske usluge Troškovnik
2016 Telekomunikacijske usluge DZN
2016 Telekomunikacijske usluge Objašnjenje izmjena br. 1
2016 Telekomunikacijske usluge Objašnjenje izmjena br. 2
Obavijest o sklop. ug. telekomunikacije
Odluka o odabiru telekomunikacije
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda telekomunikacije
Obavijest o dodatnim inf. telekomunikacije

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555