zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2016 Usluge fizičko-tehničke zaštite

 

Broj nabave: 04-7/16
Datum objave: 17.11.2016.
Rok: 06.12.2016.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

2016 Usluge fizičko tehničke zaštite Zahtjev za prikupljanjem ponuda
2016 Usluge fizičko tehničke zaštite Zahtjev za prikupljanjem ponuda
Obavijest o skoplj ug. usluge ftz
Odluka o odabiru usluge ftz
Zapisnikmo javnom otvar.ponuda usluge ftz

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555