zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2016 Usluga nadzora nad radovima u ZLS

 

Broj nabave: 08-11/16
Datum objave: 6.12.2016.
Rok: 10.01.2017.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DZN 2016 Usluga stručnog nadzora nad radovima u ZLS
2016 Usluga stručnog nadzora nad radovima u ZLS ESPD obrazac
Izmjena br. 1. 2016 Usluga stručnog nadzora nad radovima u ZLS
Poziv na nadmetanje 2016 Usluga stručnog nadzora nad radovima u ZLS
Troskovnik 2016 Usluga stručnog nadzora nad radovima u ZLS
2016 Nadzor Objašnjenje br. 1
Objašnjenje br.2 2016 Usluga nadzora nad radovima u ZLS
Objašnjenje br. 3 2016 Usluga nadzora nad radovima u ZLS
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda 2016 Usluga nadzora nad radovima u ZLS
Odluka o odabiru 2016 Usluga nadzora nad radovima u ZLS
Obavijest o sklopljenom ugovoru 2016 Usluga nadzora nad radovima u ZLS

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555