zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2016 Funkcionalna i tehnološka nadogradnja programskog sustava za prihvat i otpremu putnika, zrakoplova i tereta

 

Broj nabave: 04-33/16
Datum objave: 9.12.2016.
Rok: 17.01.2017
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DZN 2016 Funkcionalna i tehnološka nadogradnja programskog sustava za prihvat i otpremu putnika, zrakoplova i tereta
Troskovnik 2016 Funkcionalna i tehnološka nadogradnja programskog sustava za prihvat i otpremu putnika, zrakoplova i tereta
ESPD obrazac 2016 Funkcionalna i tehnološka nadogradnja programskog sustava za prihvat i otpremu putnika, zrakoplova i tereta
Izmjena br. 1 2016 Funkcionalna i tehnološka nadogradnja programskog sustava za prihvat i otpremu putnika, zrakoplova i tereta
DZN verzija 2. 016 Funkcionalna i tehnološka nadogradnja programskog sustava za prihvat i otpremu putnika, zrakoplova i tereta
Poziv na nadm. funkc. i teh. nadograd.
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda funkc. i teh. nadograd.
Odluka o odabiru funkc. i tehn. nadograd.
Obavijest o sklopljenom ugovoru Funkc. i tehn. nadog. AS

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555