zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2017 Vučne putničke stepenice

 

Broj nabave: 04-17/16
Datum objave: 27.12.2016.
Rok: 18.01.2017.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

2017 Vučne putničke stepenice Dokumentacija za nadmetanje
2017 Vučne putničke stepenice troskovnik tehn. spec.
2017 Vučne putničke stepenice Poziv na nadmetanje
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda vučne stepenice
Odluka o odabiru vučne stepenice
Obavijest o sklopljenom ugovoru 2017 Vučne putničke stepenice

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555