zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2017 Vučni traktori

 

Broj nabave: 04-16/16
Datum objave: 30.12.2016.
Rok: 03.02.2017
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

2017 Vučni traktori DZN
2017 Vucni traktori Troskovnik
2017 Vučni traktori Poziv na nadmetanje
Objašnjenje izmjena br. 1 Vučni traktori
Obavijest o dodatnim inf.Vucni traktori
Obavijest o sklopljenom ugovoru Vucni traktori 2017
Odluka o odabiru 2017 Vučni traktori
2017 Vučni traktori Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555