zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2017 Usluga Projektantskog nadzora nad radovima rekonstrukcije i dogradnje putničkog terminala u Zračnoj luci Split

 

Broj nabave: 08-39/16
Datum objave: 30.1.2017.
Rok:
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Prethodna obavijest Usluga Projektantskog nadzora nad radovima rekonstrukcije i dogradnje putničkog terminala u Zračnoj luci Split
Obavijest o sklopljenom ugovoru Usluga projekt. nadzora...

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555