zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2017 Informatička oprema

 

Broj nabave: 04-15/17
Datum objave: 3.5.2017.
Rok: 23.5.2017.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Obavijest o nadmetanju - 2017 Informatička oprema
DON - 2017 Informatička oprema
2017 Informatička oprema ESPD
2017 Informatička oprema Tehnička specifikacija
2017 informatička oprema Troškovnik
Izmjena br. 1 Informatička oprema 2017
Obavijest o dodjeli ugovora 2017 Informatička oprema
2017 Informatička oprema Odluka o odabiru
2017 Informaticka oprema Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555