zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2017 Funkcionalna i tehnološka nadogradnja serverskog sustava

 

Broj nabave: 04-14/17
Datum objave: 26.6.2017.
Rok: 18.07.2017.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Obavijest o nadmetanju 2017 Funkcionalna i tehnološka nadogradnja serverskog sustava
DON 2017 Funkcionalna i tehnološka nadogradnja serverskog sustava
ESPD 2017 Funkcionalna i tehnološka nadogradnja serverskog sustava
Troskovnik 2017 Funkcionalna i tehnološka nadogradnja serverskog sustava
Tehnicka specifikacija 2017 Funkcionalna i tehnološka nadogradnja serverskog sustava
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda 2017 Funkcionalna i tehnološka nadogradnja serverskog sustava
Odluka o odabiru 2017 Funkcionalna i tehnološka nadogradnja serverskog sustava
Obavijest o dodjeli ugovora 2017 Funkcionalna i tehnološka nadogradnja serverskog sustava

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555