zracna-luka-split-airport home
 


Javna nabava

2017 Usluge liječnika opće medicine

 

Broj nabave: 04-2/17
Datum objave: 11.7.2017.
Rok: 04.08.2017.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

2017 Usluge liječnika opće medicine DON
2017 Usluge liječnika opće medicine Troškovnik
2017 Usluge liječnika opće medicine ESPD
2017 Usluge liječnika opće medicine Poziv na dostavu ponuda
Izmjena br. 1. 2017 Usluge liječnika opće medicine
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda 2017 Usluge liječnika opće medicine
Odluka o odabiru 2017 Usluge liječnika opće medicine
Obavijest o dodjeli ugovora 2017 Usluge liječnika opće medicine

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 555