zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2017 Usluge medicinske sestre

 

Broj nabave: Ev.br. 04-1/17
Datum objave: 14.7.2017.
Rok: 28.07.2017.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

2017 Usluge medicinske sestre DON
2017 Usluge medicinske sestre Troškovnik
2017 Usluge medicinske sestre Obavijest o nadmetanju
2017 Usluge medicinske sestre ESPD
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda 2017 Usluge medicinske sestre
Odluka o odabiru 2017 Usluge medicinske sestre
Obavijest o dodjeli ugovora 2017 Usluge medicinske sestre

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555