zracna-luka-split-airport home
 


Javna nabava

SAVJETOVANJE Usluga ispomoći radne snage u procesima opsluživanja zrakoplova u Zračnoj luci Split

 

Broj nabave: 04-19/17
Datum objave: 10.10.2017.
Rok: 16.10.2017.
Status: Savjetovanje

 

Popis dokumenata

 

DON prijedlog za savjetovanje Usluga ispomoći radne snage u procesima opsluživanja zrakoplova u Zračnoj luci Split
Obavijest Usluga ispomoći radne snage u procesima opsluživanja zrakoplova u Zračnoj luci Split
Troškovnik Usluga ispomoći radne snage u procesima opsluživanja zrakoplova u Zračnoj luci Split

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 555