zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Dodatne usluge izrade idejne, glavne i izvedbene projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju putničkog terminala Zračne luke Split

 

Broj nabave: 08-28/16
Datum objave:
Rok:
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Obavijest o sklopljenom ugovoru Dodatne usluge izrade idejne, glavne i izvedbene projek. dokum.

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555