zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2017 SAVJETOVANJE Zaštitni pregledi putnika, osoblja, vozila, prtljage, tereta i potrepština zračne luke

 

Broj nabave: 04-20/17
Datum objave: 10.11.2017.
Rok: 15.11.2017.
Status: Savjetovanje

 

Popis dokumenata

 

DON Prijedlog za savjetovanje Zaštitni pregledi putnika, osoblja, vozila, prtljage, tereta i potrepština zračne luke
Troskovnik Zaštitni pregledi putnika, osoblja, vozila, prtljage, tereta i potrepština zračne luke
ESPD Zaštitni pregledi putnika, osoblja, vozila, prtljage, tereta i potrepština zračne luke
Poziv na savjetovanje Zaštitni pregledi putnika, osoblja, vozila, prtljage, tereta i potrepština zračne luke

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live cam



SPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555