zracna-luka-split-airport home
 


Javna nabava

2017 Usluge fizičko-tehničke zaštite

 

Broj nabave: 04-22/17
Datum objave: 22.12.2017.
Rok: 11.01.2018.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DON 2017 Usluge fizičko-tehničke zaštite
2017 Usluge fizičko-tehničke zaštite ESPD
2017 Usluge fizičko-tehničke zaštite Troškovnik
Zapisnik o otvaranju ponuda 2017 Usluge FTZ
Odluka o odabiru 2017 Usluge fizičko-tehničke zaštite

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 555