zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2018 Informatička oprema

 

Broj nabave: 04-29/18
Datum objave: 16.2.2018.
Rok: 8.3.2018.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

2018 Informatička oprema DON
2018 Informatička oprema Troškovnik
2018 Informatička oprema Tenička specifikacija
2018 Informatička oprema Obavijest o nadmetanju
2018 Informatička oprema ESPD
2018 Informatička oprema Odluka o odabiru
2018 Informatička oprema Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
2018 Informatička oprema Obavijest o sklopljenom ugovoru

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555