zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2018 Usluge medicinske sestre

 

Broj nabave: 04-8/18
Datum objave: 20.2.2018.
Rok: 07.03.2018.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DON 2018 Usluge medicinske sestre
2018 Usluge medicinske sestre Troškovnik
2018 Usluge medicinske sestre ESPD
2018 Usluge medicinske sestre Poziv na nadmetanje
2018 Usluge medicinske sestre Obavijest o sklopljenom ugovoru
2018 Usluge medicinske sestre Odluka o odabiru
2018 Usluge medicinske sestre Zapisnik o otvaranju ponuda

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555