zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2018 Funkcionalna i tehnološka nadogradnja serverskog sustava

 

Broj nabave: 04-37/18
Datum objave: 15.3.2018.
Rok: 30.03.2018.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DON 2018 Funkcionalna i tehnološka nadogradnja serverskog sustava
Troškovnik 2018 Funkcionalna i tehnološka nadogradnja serverskog sustava
2018 Funkcionalna i tehnološka nadogradnja serverskog sustava Tehnička specifikacija
ESPD 2018 Funkcionalna i tehnološka nadogradnja serverskog sustava
Obavijest o nadmetanju 2018 Funkcionalna i tehnološka nadogradnja serverskog sustava
2018 Funkcionalna i tehnološka nadogradnja serverskog sustava Izmjena br. 1
2018 Funkcionalna i tehnološka nadogradnja serverskog sustava Odluka o odabiru
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda 2018 Funkcionalna i tehnološka nadogradnja serverskog sustava
2018 Funkcionalna i tehnološka nadogradnja serverskog sustava Obavijest o sklopljenom ugovoru
Odluka o odabiru 2018 Funkcionalna i tehnološka nadogradnja serverskog sustava

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555