zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2018 Usluge prijevoza djelatnika, prijevoza putnika na stajanci i izvanredne vožnje

 

Broj nabave: 04-3/18
Datum objave: 30.3.2018.
Rok: 27.04.2018.
Status: Poništeno

 

Popis dokumenata

 

DON 2018 Usluge prijevoza djelatnika, prijevoza putnika na stajanci i izvanredne vožnje
Troškovnik 2018 Usluge prijevoza djelatnika, prijevoza putnika na stajanci i izvanredne vožnje
ESPD 2018 Usluge prijevoza djelatnika, prijevoza putnika na stajanci i izvanredne voznje
Obavijest o nadmetanju 2018 Usluge prijevoza djelatnika, prijevoza putnika na stajanci i izvanredne voznje
Usluge prijevoza djelatnika, prijevoza putnika na stajanci i izvanredne vožnje Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Usluge prijevoza djelatnika, prijevoza putnika na stajanci i izvanredne vožnje Objašnjenje izmjena br.1
2018 Usluge prijevoza djelatnika, prijevoza putnika na stajanci i izvanredne vožnje Odluka o odabiru
Rješenje DKOM-a 2018 Usluge prijevoza djelatnika, prijevoza putnika na stajanci i izvanredne vožnje

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555