zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2018 Kolica za prtljagu (31 komad) i kolica za kontejnere (7 komada)

 

Broj nabave: 04-7/18
Datum objave: 30.3.2018.
Rok: 19.04.2018.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DON 2018 Kolica za kontejnere i prtljagu
2018 Kolica ESPD
2018 Kolica Tehnička specifikacija
2018 Kolica Troškovnik
2018 Kolica za prtljagu i kolica za kontejnere - Odluka o odabiru
2018 Kolica za prtljagu i kolica za kontejnere Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Obavijest o sklopljenom ugovoru Kolica za kontejnere i prtljagu 2018

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555