zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2018 Izvješće o savjetovanju - Opskrba električnom energijom

 

Broj nabave: 04-12/18
Datum objave: 22.5.2018.
Rok:
Status: Izvješće o savjetovanju

 

Popis dokumenata

 

2018 Izvješće o savjetovanju - Opskrba električnom energijom

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555