zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2018 Opskrba električnom energijom

 

Broj nabave: 04-12/18
Datum objave: 25.5.2018.
Rok: 27.06.2018.
Status: Poništeno

 

Popis dokumenata

 

Obavijest o nadmetanju - 2018 Opskrba električnom energijom
DON 2018 Opskrba električnom energijom
Troškovnik 2018 Opskrba električnom energijom
2018 Opskrba električnom energijom Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
2018 Opskrba električnom energijom Izmjena br.1
Objava izmjene ispravka 2018 Opskrba el. energ.

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555