zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2018 Tehnološka nadogradnja poslovnog bežičnog komunikacijskog sustava Zračne luke Split

 

Broj nabave: 04-38/18
Datum objave: 25.5.2018.
Rok: 14.6.2018.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DON 2018 Tehnološka nadogradnja poslovnog bežičnog komunikacijskog sustava Zračne luke Split
Tehnička specifikacija 2018 Tehnološka nadogradnja poslovnog bežičnog komunikacijskog sustava Zračne luke Split
Troškovnik 2018 Tehnološka nadogradnja poslovnog bežičnog komunikacijskog sustava Zračne luke Split
2018 Tehnološka nadogradnja poslovnog bežičnog komunikacijskog sustava Zračne luke Split Odluka o odabiru
2018 Tehnološka nadogradnja poslovnog bežičnog komunikacijskog sustava Zračne luke Split Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Obavijest o sklopljenom ugovoru 2018 Tehnološka nadogradnja poslovnog bežičnog komunikacijskog sustava Zračne luke Split

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555