zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2018 Sustav za zaštitni pregled putnika

 

Broj nabave: 04-21/18
Datum objave: 26.6.2018.
Rok: 12.07.2018
Status: Poništeno

 

Popis dokumenata

 

DON 2018 Sustav za zaštitni pregled putnika
Obavijest o nadmetanju 2018 Sustav za zaštitni pregled putnika
Troškovnik 2018 Sustav za zaštitni pregled putnika
Tehnička specifikacija 2018 Sustav za zaštitni pregled putnika
ESPD 2018 Sustav za zaštitni pregled putnika
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda 2018 Sustav za zaštitni pregled putnika
2018 Sustav za zaštitni pregled putnika DKOM Rješenje

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555