zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2018 Sjedišta za putnike u odlasku

 

Broj nabave: 04-22/18
Datum objave: 22.8.2018.
Rok: 11.09.2018
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DON 2018 Sjedišta za putnike u odlasku
2018 Troskovnik Sjedista za putnike u odlasku
2018 Sjedista za putnike u odlasku Tehnicka specifikacija
Objašnjenje br.1 Sjedišta za putnike u odlasku
2018 Sjedišta za putnike u odlasku Obavijest o nadmetanju
2018 Sjedišta za putnike u odlasku Obavijest o dodjeli ugovora
2018 Sjedišta za putnike u odlasku Odluka o odabiru
2018 Sjedišta za putnike u odlasku Zapisnik o javnom otvaranju

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555