zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2018 Usluga liječnika opće medicine

 

Broj nabave: 04-9/18
Datum objave: 23.8.2018.
Rok: 11.09.2018
Status: Poništeno

 

Popis dokumenata

 

DON 2018 Usluga liječnika opće medicine
Troškovnik 2018 Usluga liječnika opće medicine
2018 Usluga liječnika opće medicine Odluka o poništenju

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555