zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2018 Specijalizirana informatička oprema za prihvat i otpremu putnika

 

Broj nabave: 04-39/18
Datum objave: 14.9.2018.
Rok: 04.10.2018.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

2018 Specijalizirana informatička oprema za prihvat i otpremu putnika DON
Tehnička specifikacija 2018 Specijalizirana informatička oprema za prihvat i otpremu putnika
Troškovnik 2018 Specijalizirana informatička oprema za prihvat i otpremu putnika
2018 spec inf oprema Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
2018 spec. inf. oprema odluka o odabiru
Obavijest o nadmetanju 2018 Specijalizirana informatička oprema za prihvat i otpremu putnika
Obavijest o dodjeli ugovora 2018 Specijalizirana informatička oprema za prihvat i otpremu putnika

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555