zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2018 Sustav za zaštitni pregled putnika 04-21-18A

 

Broj nabave: 04-21-18A
Datum objave: 26.9.2018.
Rok: 16.10.2018.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DON 2018 Sustav za zaštitni pregled putnika 04-21-18A
Troškovnik 04-21-18A
Tehnička specifikacija 04-21-18A
Obavijest o nadmetanju 04-21-18A
2018 sustav za zašt. pregl. putn. Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
2018 Sustav za zaštitni pregled putnika Odluka o odabiru
Obavijest o dodjeli ugovora- sustav za zaštitni pregled putnika

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live cam



SPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555