zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2018 Namještaj za ugostiteljstvo -Stolice i stolovi

 

Broj nabave: 04-24/18
Datum objave: 10.12.2018.
Rok: 28.12.2018.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

2018 Namještaj za ugostiteljstvo Stolice i stolovi Obavijest o nadmetanju
DON 2018 Namještaj za ugost. stolice i stolovi
Troškovnik 2018 Stolice i stolovi
Tehnička spec. 2018 Namještaj stolice i stolovi
Objašnjenje br.1-2018 Stolovi i stolice
Odluka o odabiru 2018 Namjestaj za ugost. stolice i stolovi
Zapisnik o otvaranju ponuda 2018 Namjestaj za ugost. stolice i stolovi
Obavijest o dodjeli ug. 2018 Namjestaj za ugost. stolice i stolovi

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555