zracna-luka-split-airport home
 


Javna nabava

2018 Nadogradnja informatičkog sustava – trgovina i ugostiteljstvo

 

Broj nabave: 04-40/18
Datum objave: 17.12.2018.
Rok: 08.01.2019.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Obavijest o nadmetanju 2018 Nadogradnja informatičkog sustava – trgovina i ugostiteljstvo
DON 2018 Nadogradnja informatičkog sustava – trgovina i ugostiteljstvo
Troškovnik Nadogradnja informatičkog sustava – trgovina i ugostiteljstvo
Tehnička spec Nadogradnja informatičkog sustava – trgovina i ugostiteljstvo
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda 2018 nadogradnja inf.s. trg. i ugost.
Odluka o odabiru 2018 nadogradnja inf.s. trg. i ugost.
Obavijest o sklopljenom ugovoru 2018 nadogradnja inf.s. trg. i ugost.

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 555