zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2018 Tehnološka nadogradnja i proširenje računalnog - komunikacijskog sustava Zračne luke Split

 

Broj nabave: 04-41/18
Datum objave: 31.12.2018.
Rok: 29.01.2019.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DON 2018 Tehnološka nadogradnja i proširenje računalnog - komunikacijskog sustava Zračne luke Split
Troškovnik 2018 Tehnološka nadogradnja i proširenje računalnog - komunikacijskog sustava Zračne luke Split
Tehnička specifikacija 2018 Tehnološka nadogradnja i proširenje računalnog - komunikacijskog sustava Zračne luke Split
Izvješće o prethodnom savjetovanju 2018 Tehnološka nadogradnja i proširenje
Obavijest o nadmetanju Tehnološka nadogradnja i proširenje
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda 2018 Tehn. nadograd.
Odluka o odabiru 2018 Tehn. nadograd.
Obavijest o dodjeli ugovora 2018 Tehnološka nadogradnja i proširenje računalnog - komunikacijskog sustava ZLS

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555