zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2018 Podrška i održavanje programskog paketa za podršku procesu prihvata i otpreme zrakoplova, putnika i robe „Airport Software“

 

Broj nabave: 04-43/18
Datum objave: 7.1.2019.
Rok: 25.01.2019.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DON Podrška i održavanje programskog paketa
Troškovnik Podrška i održavanje programskog paketa
Obavijest o nadmetanju Podrška i održavanje programskog paketa
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda 2018 podrska i odrz. AS soft
Odluka o odabiru 2018 podrska i odrz. AS soft
Obavijest o dodjeli ugovora 2018 podrska i odrz. AS soft

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555