zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Vatrogasna radna odjeća

 

Broj nabave: 06-9/12
Datum objave: 11.12.2012.
Rok: 08.01.2013.
Status: Poništeno

 

Popis dokumenata

 

Poziv na nadmetanje
Dokumentacija za nadmetanje
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda - Vatrogasna radna odjeća
Odluka o poništenju - _Vatrogasna radna odjeća

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555