zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun

 

Broj nabave: 06-2/12
Datum objave: 17.12.2012.
Rok: 07.01.2013.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Dokumentacija za nadmetanje - Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun
Troškovnik- Tehnička specifikacija - Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun
Poziv za nadmetanje -EOJN- Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda - Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun
Odluka o odabiru - Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555