zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Računalni sustav za praćenje i unaprijeđenje kvalitete pruženih aerodromskih usluga

 

Broj nabave: 04-3/13
Datum objave: 30.1.2013.
Rok: 20.02.2013.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Poziv na nadmetanje-Računalni sustav za praćenje i unaprijeđenje kvalitete pruženih aerodromskih usluga
Dokumentacija za nadmetanje- Računalni sustav za praćenje i unaprijeđenje kvalitete pruženih aerodromskih usluga
Prilog IV - tehnička dokumentacija -Računalni sustav za praćenje i unaprijeđenje kvalitete pruženih aerodromskih usluga
Računalni sustav za praćenje i unaprijeđenje kvalitete pruženih aerodromskih usluga-EOJN-Objava ugovora
Odluka o odabiru -Računalni sustav za praćenje i unaprijeđenje kvalitete pruženih aerodromskih usluga
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Računalni sustav za praćenje i unaprijeđenje kvalitete pruženih aerodromskih usluga

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555