zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Vatrogasna radna odjeća

 

Broj nabave: 06-9/13
Datum objave: 30.1.2013.
Rok: 04.03.2013
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Dokumentacija za nadmetanje- Vatrogasna radna odjeća
Poziv na nadmetanje - Vatrogasna radna odjeća
Dodatna informacija br.1 - Vatrogasna radna odjeća
Dodatna informacija br.2 - Vatrogasna radna odjeća
Obavijest o dodatnim informacijama - EOJN- Vatrogasna radna odjeća
Dodatna informacija br.3-Vatrogasna radna odjeća
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Odluka o odabiru
Objava ugovor EOJN

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555