zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Vucni elektricni traktori

 

Broj nabave: 04-43/13
Datum objave: 25.2.2013.
Rok: 19.03.2013.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Poziv na nadmetanje EOJN Vucni elektricni traktori
Vucni elektricni traktori Dokumentacija za nadmetanje
Vucni elektricni traktori Tehnicka specifikacija
Obavijest o sklopljenom ugovoru Vucni elektricni traktori
Odluka o odabiru Vucni elektricni traktori
ZApisnik o javnom otvaranju ponudaVucni elektricni traktori

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555