zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Usluge revizije za 2013. godinu

 

Broj nabave: 05-12/13
Datum objave: 25.2.2013.
Rok: 19.03.2013.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Poziv na nadmetanje- EOJN- Usluge revizije za 2013. godinu
Dokumentacija za nadmetanje- Usluge revizije za 2013. godinu
Zapisnik o javnom otvaranja ponuda
Odluka o odabiru
Obavijest o sklopljenom ugovoru

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555