zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Karte za ukrcaj u zrakoplov i privjesci za prtljagu Boarding Passes and Baggage Tags

 

Broj nabave: 04-4/13
Datum objave: 1.3.2013.
Rok: 08.04.2013.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Poziv na nadmetanje -Karte za ukrcaj u zrakoplov i privjesci za prtljagu /Boarding Passes and Baggage Tags
Dokumentacija za nadmetanje - Karte za ukrcaj u zrakoplov i privjesci za prtljagu /Boarding Passes and Baggage Tags
Dodatna informacija- Izmjena dokumentacije za nadmetanje -Karte za ukrcaj u zrakoplov i privjesci za prtljagu - br. 1.
EOJN-Obavijest o dodatnim informacijama-Karte za ukrcaj u zrakoplov i privjesci za prtljag
EOJN objava ugovora Karte za ukrcaj u zrakoplov i privjesci za prtljag
Odluka o odabiru Karte za ukrcaj u zrakoplov i privjesci za prtljag
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Karte za ukrcaj u zrakoplov i privjesci za prtljag

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555