zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Pribor za održavanje čistoće

 

Broj nabave: 06-7/13
Datum objave: 14.3.2013.
Rok: 08.04.2013.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

EOJN - Poziv na nadmetanje - Pribor za odrzavanje cistoce
Troskovnik - Tehnicka specifikacija -Pribor za odrzavanje cistoce
Dokumentacija za nadmetanje - Pribor za odrzavanje cistoce
EOJN Obavijest o sklopljenom ugovoru Pribor za odrzavanje cistoce
Odluka o odabiru Pribor za odrzavanje cistoce
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Pribor za odrzavanje cistoce

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555