zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Automatska blagajna za naplatu parkinga

 

Broj nabave: 04-10/13
Datum objave: 18.3.2013.
Rok:
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

EOJN- Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora
EOJN Obavijest o sklopljenim ugovorima Automatska blagajna za naplatu parkinga

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555