zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Održavanje ARIS grupe softverskih alata za modeliranje, analizu i optimizaciju poslovnih procesa

 

Broj nabave: 04-21/13
Datum objave: 8.4.2013.
Rok: 26.04.2013.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Dokumentacija za nadmetanje -Održavanje ARIS grupe softverskih alata za modeliranje, analizu i optimizaciju poslovnih procesa
Poziv na nadmetanje - Održavanje ARIS grupe softverskih alata za modeliranje, analizu i optimizaciju poslovnih procesa
EOJN Obavijest o sklopljenom ugovoru Aris
Odluka o odabiru Odrzavanje Aris grupe softverskih alata
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Odrzavanje Aris grupe softverskih alata

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555